شیوه های پرداخت

 

پرداخت اینترنتی

پرداخت در محل تحویل

 

شیوه های پرداخت
آیا از این مطلب رضایت داشتید پس 5 ستاره دهید برای دادن امتیاز 5 ستاره بر روی اولین ستاره از سمت راست کلیک کنید