اتوماسیون صنعتی

کابل ترموکوپل شیلددار نوع کا ایکس بی ال اف ایتالیا مدل BAK2035

کنترل کننده های برنامه پذیر(PLC)

سایر

کابل ترموکوپل شیلددار نوع کا ایکس بی ال اف ایتالیا مدل BAK2035

کنترل کننده های برنامه پذیر(PLC)

سایر