ترموکوپل

ترموکوپل ها دارای انواع مختلفی می باشند. این سنسور های اندازه گیری دما را می توان به دو صورت دسته بندی کرد. روش اول دسته بندی ترموکوپل ها از نظر ساختاری یعنی تایپ های مختلف آن می باشد. روش دوم دسته بندی این دستگاه های سنجش دما ، از نظر ظاهری و ساختمان بیرونی می باشد.

نمایش 12 نتیحه