پرداخت مستقیم بانکی

با استفاده از فرم درج شده در این برگه میتوانید مبلغ دلخواه خود را برای سفارشات تلفنی واریز کنید.

 

بدون هماهنگی لطفا هیچ وجهی را واریز نفرمایید.

[pardakht_delkhah]